Universiteit Twente – W.J. de Ridder


[ redi ad Echo ]


Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie van de Universiteit Twente – donderdag 30 januari 2003

Passage uit :

De strijd om de toekomst

Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Toekomstverkenningen en -onderzoek aan de
Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie
van de Universiteit Twente

door Prof.dr. W.J. de RIDDER

[…].
Deze toekomstverkenners presenteren beelden die - als zij aandacht krijgen - aansluiten bij het actuele denken in de samenleving. Zij verschillen niet wezenlijk van het resultaat van de zoektocht van geschiedkundigen naar feiten en visies in historisch materiaal die voor de hedendaagse mens betekenis hebben. Als Francesco Carotta de voor hem retorische vraag stelt of Julius Caesar en Jezus Christus dezelfde persoon is, dan speelt hij in op de ontwikkeling van normatieve toekomstmodellen die door de elite van kerk en staat als ongewenst wordt beschouwd, maar die door de burger, die zelf zijn toekomst wil onderzoeken, als inspirerend wordt ervaren.
[…]

[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]