Trouw – Sylvain Ephimenco


[ redi ad Echo ]


Trouw, Amsterdam – 7 maart 2002 · p.17

Jezus Caesar of Julius Christus

SYLVAIN EPHIMENCO

[This piece was published on 7-3-02 in Trouw (Amsterdam)]

Om een soortgelijke mystificatie te doorgronden hoeven we natuurlijk niet de sprong naar het vijfde millennium te maken en kunnen we volstaan met een internetbezoekje aan de site www.carotta.de. Francesco Carotta is een Duitser die in 1999 een boek van 512 bladzijden heeft neergepend getiteld ‘War Jezus Caesar’. Volgens zijn diepgaande en gedocumenteerde onderzoek zijn de twee J.C’s, Caesar en Christus, dezelfde persoon. Jezus Caesar of Julius Christus, het maakt niet uit. Carotta is ervan overtuigd dat hij de ‘grootste misleiding uit de wereldgeschiedenis heeft blootgelegd’ en zijn volgelingen, een van hen heeft me getipt, worden steeds talrijker. Het Evangelie zou niets meer zijn dan de biografie van Caesar, de Historiae van Asinus Pollio, die na tal van verschrijvingen bij het kopiëren, vertaalfouten en verandering in de beeldvorming, een monsterlijke mutatie heeft ondergaan. Judas is Brutus, Maria is Cleopatra en de doornenkroon van Jezus staat voor de lauwerkrans van Julius. Dit lijkt me de sensatie van dit millennium; Jezus heeft nooit bestaan en in de kerken hangt Julius Caesar aan het kruis. Ik heb gisteren weer een vol uur op de site van Carotta doorgebracht en ik prijs me gelukkig dat ik niet gek ben geworden. Ave Christus, morituri te salutant.

__________

Hier auf Deutsch:

Jesus Caesar oder Julius Christus

SYLVAIN EPHIMENCO

[Übersetzung: Manfred Junghardt]

Um eine ähnliche Mystifikation zu erkennen, müssen wir natürlich nicht den Sprung in das fünfte Jahrtausend machen und wir können das hinreichend tun mit einem Internetbesuch auf der Seite www.carotta.de. Francesco Carotta ist ein Deutscher, der 1999 ein Buch von 512 Seiten mit dem Titel „War Jesus Caesar?“ niedergeschrieben hat. Entsprechend seiner tiefgehenden und dokumentierten Untersuchung sind beide J.C’s, Caesar und Christus die selbe Person. Jesus Caesar oder Julius Christus, das macht nichts aus. Carotta ist davon überzeugt, dass er die „ grösste Irreführung der Weltgeschichte aufgedeckt hat“ und seine Jünger, einer von jenen hat mir diesen Hinweis gegeben, werden immer zahlreicher. Das Evangelium soll nichts weiter sein als die Biographie von Caesar, die „Historiae“ des Asinius Pollius, die aufgrund von Verschreibungen bei dem Kopieren, Übersetzungsfehlern und Veränderungen der Vorstellung eine monsterhafte Mutation erlitten hat. Judas ist Brutus, Maria ist Cleopatra und die Dornenkrone von Jesus entspricht dem Lorbeerkranz von Julius. Das erscheint mir die Sensation dieses Milleniums zu sein: Jesus hat es nicht gegeben und in den Kirchen hängt Julius Caesar am Kreuz. Ich habe gestern wieder eine volle Stunde auf der Seite von Carotta zugebracht und ich schätze mich glücklich, dass ich nicht verrückt geworden bin. Ave Christus, morituri te salutant.


[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]