Protestants Nederland – ???


[ redi ad Echo ]


Protestants Nederland – nr. 10 december 2002

Jezus was Caesar de Romein
Caesars leven en Jezus’ lijden


door ???
[der Name des Rezensenten wurde uns noch nicht mitgeteilt; bitte nachhelfen!]

[…]

Jezus was Caesar de Romein
Er zijn in de loop der eeuwen al wat opmerkelijke Jezus-beelden de wereld ingestuurd. Hij was een rebellenleider die zich verzette tegen de Romeinse bezetters. Hij was ‘dus’ een soort Judas de Makkebeër of Bar Kochba, een Joodse sekteleider, een Leraar der Gerechtigheid zoals we die kennen uit de Dode-zeerollen. Hij was getrouwd met de door Hem uit het rosse leven gehaald publieke vrouw Maria Magdalena. Hij was wereldreiziger, die na Zijn vermeende kruisdood op reis ging en zelfs in India en Japan belandde, waar Hij ook begraven zou liggen.
Kan het gekker? Jawel, Hij was gewoon dezelfde als de Romeinse veldheer en grondlegger van het keizerrijk Julius Caesar. (In dat geval was Hij ook in onze Lage Landen en schreef Hij een boek over de Gallische oorlogen in de gewesten van het Avondland, zoals de Romeinse historieschrijver Titus Livius dat deed ...).
Hoe ik aan deze Jezus-is-gelijk-Caesar kom? Dank zij de ex-roomse uitgever en veelschrijver en idem – prater Martin Ros. Na zijn vertrek bij De Arbeiderspers stichtte hij, met historicus Perry Pierik, uitgeverij Aspekt in Soesterberg. Die geeft zeer uiteenlopende boeken uit: de nieuwste roman van Willm J. Ouweneel, gidsen woor historische begraafplaatsen, maar ook 'Was Jezus Caesar?' door Francesco Garotta.
Dat heet ‘een onderzoek over de Romeinse oorsprong van het christendom’. En godloochenaars als Thomas von der Dunk zijn ook al bereid gevonden om Carotta gelijk te geven. Een Berlijnse krant weet opgewonden te melden, dat door dit boek ‘het christelijke raadsel is ontsluierd, de code van het Nieuwe Testament gekraakt’.
Het uit het Duitse vertaalde boek moet de schijn van wetenschappelijkheid krijgen door het opvoeren van deskundigen: prof. Erika Simon als archeologe, dr. Fotis Kavoukopoulos als taalkundige en Gert Lüderitz als theoloog en specialist in oude opschriften. Zij hebben Carotta kennelijk goedgekeurd en vrijgegeven. Terzijde, maar ik heb nooit van deze drie specialisten gehoord. De noten en literatuuropgave hebben me ook niet overtuigd, noch het artikel van Von der Dunk jr. in Vrij Nederland ‘Born onder het christendom’, over de overeenkomst tussen de Romein Brutus en de bijbelse Judas Iskarioth.

* * *

Caesars leven en Jezus’ lijden
Von der Dunk – niet te verwarren met zijn geleerde vader, de Utrechtse emeritus-historicus van naam – is van mening dat Carotta tal van sterke bewijzen aanvoert voor zijn stelling, dat het lijdensverhaal van Christus een verkeerd uitgelegde versie is van een verhaal over het leven van de Romeinse dictator Julius Caesar. Deze Vita Caesaria (Leven van Caesar) zou gaan over de laatste dagen van de heerser die tevens opperpriester was in Rome en die bekend zou staan als weldoener van zijn volk en als milde heerser. Judas is dan eigenlijk de Romeinse tirannendoder Brutus. Moet je zo’n boek serieus nemen? Ik heb er vooral in gebladerd en kwam zoveel absurditeiten tegen dat de lust me verging om me er echt serieus in te verdiepen. Overal meent Carotta in dat leven van Caesar de echte feiten te vinden voor wat dan bijbelse legenden of foute 'vertalingen' daarvan zijn. Jezus’ wandelen op de zee was de poging van Caesar om incognito het Italiaanse Brindisi binnen te varen. Petrus was een Romeinse praetor. Jacobus is in wezen Octavianus (de achternaam van Caesar) en de wederkomst des Heren is de ‘Adventus Caesaris’, zeg maar een soort ‘blijde incomste’ zoals we die nog kennen van middeleeuwse vorsten in het Avondland.
De boze wijngaardeniers die de zoon van de eigenaar willen doden (volgens Markus) zijn Romeinse veteranen die een muiterij begonnen. Markus zou pas na 100 na Chr. eerst in het Latijn zijn geschreven en toen in Griekse bewerking. Zijn evangelie en ook dat van de andere drie evangelisten berust op een verkeerd begrepen leven van Caesar (dat dan veel betrouwbaarder zou moeten zijn dan de bijbelse evangeliën). Welnu, wie lust heeft om de 432 pagina’s bewijzen (?) na te vorsen kan voor 32 Euro dit, wel serieus bedoelde, werk van de ItaliaansDuitse taalkundige Carotta aanschaffen.
Het boek bewijst volgens de uitgever voor het eerst afdoend, dat Jezus echt geleefd heeft. Alleen was Jezus Christus (JC) dezelfde als Julius Caesar (ook JC), volgens een Caesar-biografie waarop Markus zijn evangelie bouwde.

[…]

—————————

NOTA BENE: Der Rezensent sagt, daß ihn die Argumenten von Thomas von der Dunk über die Übereinstimmung zwischen Brutus und Judas nicht überzeugt haben. Er meint wahnrscheinlich jene zwischen Junius (Brutus) und Judas, die im Griechischen sich nur wegen eines Buchstaben unterscheiden: IOUNAS > IOUDAS, und zwar durch die Verwechselbaren N und D. Um zu verstehen, was die Verwechselung eines einzigen Buchstaben bewirken kann, braucht er sich nur seinen eigenen Artikel anzuschauen, wo neben anderen kleinen Fehlern – Vita Caesaris > Vita Caesaria, – ihm ein bedeutungsreicher Lapsus unterlaufen ist: Er hat unseren Namen bei der ersten Benennung als ‘Garotta’ angegeben, mit G statt mit C, und dadurch verdeutlich, nicht nur wie bedrohlich unsere Aufdeckung ihn an die Gurgel geht, sondern auch, daß auch in ihm ein Evangelist lauert.

Ferner sagt er: ‘Markus zou pas na 100 na Chr. eerst in het Latijn zijn geschreven en toen in Griekse bewerking. ’ Wo er das her hat, ist uns ein Rätsel. Wir sagen das jedenfalls nicht, sondern daß die erste Form des Markusevangelium die verlorenen Historiae des Asinius Pollio sind, die vermutlich 12 Jahre nach dem Exitus Caesars angefangen wurden, was in Übereinstimmung mit der Tradition steht, die will, daß Markus sein Evangelium 12 Jahre nach dem Abgang des Herrn geschrieben habe.


[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]