Buitenhof – Paul Cliteur


[ redi ad Echo ]


Column, uitgesproken in het TV-Programma Buitenhof
Nederland 3 – dd. 1 december 2002


De geboorte van Jezus Christus
[
Origineel ]

door Prof.dr. PAUL B. CLITEUR
hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschappen aan de Universiteit van Leiden
en Socrates hoogleraar filosofie aan de Technische Universiteit van Delft

Mijn collega Plasterk had het vorige week over Sinterklaas. Ik zou eens willen nadenken over Kerstmis.

Wat vieren we met eigenlijk met kerstmis? De geboorte van een Jezus Christus, Zoon van God, maar ook een mens. In tegenstelling tot vele andere godsdiensten onderscheidt het christendom zich door het proclameren van een historisch feit: de geboorte, de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus.

Nu is dat historisch bestaan van Christus al sinds de 19e eeuw omstreden. Niet-religieuze bronnen voor zijn leven zijn er eigenlijk niet.
Die religieuze bronnen, de vier evangeliën, spreken elkaar tegen. En die evangeliën gaan waarschijnlijk terug op een oerbron, maar die hebben we nooit gevonden. Die evangeliën werden bovendien pas 70 tot 100 jaar na de dood van Christus op schrift gesteld met dus de mogelijkheid van vele fouten, verschrijvingen en misinterpretaties. Sommige geleerden hebben daarom gezegd: Christus heeft nooit bestaan. Het evangelie is gebaseerd op verzinsels. De christelijke cultuur heeft een mythologische figuur als grondlegger.

De kerk heeft deze theorie altijd kunnen bestrijden met een prangende vraag: waar komt dan de cultus rond Christus vandaan? Die moet toch een historische basis hebben.

En de kerk had gelijk, zij het op een geheel andere manier dan zij dacht.

In dit boek ligt de sleutel van het geheim. De taalkundige Francesco Carotta lanceert een nieuwe stelling over het historisch bestaan van Jezus.

Jezus heeft bestaan, maar in werkelijkheid was hij Julius Caesar. Zo heeft Julius Caesar na zijn moord aan het kruis gehangen, als wassen beeld met dolkstoten in de zij. Deze ontdekking gooit de hele cultuurgeschiedenis omver. Theologen en oudheidkundigen staan op hun achterste benen. Dit is dus de eerste jezusfiguur, Caesar aan het kruis:

[ © 2002 Pol Corten, Zuilenstraat 52, 3512 ND UTRECHT, 003130-2340079 ]

De cultus rond Christus, is een voortzetting van de cultus die was ontstaan rond Julius Caesar. Caesar werd reeds tijdens zijn leven als god vereerd in het Romeinse Rijk. Na zijn dood werd Caesar onder de goden opgenomen en door een serie verschrijvingen en interpretatiefouten zijn de cultus rond Ceasar en die van Jezus met elkaar vermengd geraakt.

Even kijken wat er allemaal gaat veranderen. In de troonrede bidt de majesteit om hulp van Caesar, Balkenende leidt voortaan het Caesaristisch Democratisch Appèl en Rouvoet de CaesarUnie. De Renaissance en Verlichting hebben we niet meer nodig, want de Europese cultuur is nooit iets anders geweest dan Grieks en Romeins. Een feest voor humanisten.

Terug naar de Griekse en Romeinse deugden. Prettige kerstdagen!

Lengte: 3 minuten

Video:

 BB | Bekijk de column: Was Jezus Caesar? van Paul Cliteur in BREEDBAND (500 kb)

 SB | Bekijk de column: Was Jezus Caesar? van Paul Cliteur in SMALBAND (tot 100 kb)

_____________________________________________

Het boek : Was Jezus Caesar ?, Carotta, F.Paperback | 500 Pagina's | Uitgeverij Aspekt B.V. | 2002 | ISBN: 9059110692

E-mail Paul Cliteur

Electronische publicaties en foto’s

Curriculum Vitae


[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]