Binnenstadskrant – Humprey Daniëls


[ redi ad Echo ]


Binnenstadskrant Utrecht – nummer 6 – november-december 2007 – p.13

In de ban van Caesar

door HUMPREY DANIËLS

[ origineel p.13 ]


Binnenstadsbewoner Tommie Hendriks kan heftig op je inpraten. Als hij je deelgenoot wil maken van wat hem bezighoudt geeft hij niet op. Een jaar of vijf geleden hoopte hij een buurtgenoot, televisiejournalist Jan van Friesland, te interesseren voor een Duits boek met de strekking dat het verhaal over Jezus gebaseerd is op het leven van Julius Caesar. Hendriks bedoeling was dat Van Friesland er een documentaire over zou gaan maken. In tegenstelling tot zijn gewoonte pakte hij het heel voorzichtig aan. Hij praatte eerst een half uur over ditjes en datjes en haalde toen onder zijn trui Francesco Carotta’s ‘War Jesus Caesar?’ vandaan. ‘Ik zal het lezen’, zei Van Friesland. Hij hield woord. En wat nog meer is: hij maakte de documentaire. Vier jaar werkte hij er aan. Op 2 november is in het Louis Hartlooper Complex ‘Het Evangelie van Caesar’ voor het eerst vertoond.
Het is een film van bijna twee uur, met als centrale figuren Francesco Carotta en de Spanjaard Pedro García Gonzáles, een priester die elk jaar met jongeren een passiespel opvoert. Samen zoeken zij in diverse landen naar de bronnen van het evangelie. Meer en meer komt ook Gonzales tot de overtuiging dat er erg veel overeenkomsten tussen Jezus en Caesar zijn. Hij voelt zich daar wel wat ongemakkelijk bij.

Rouw en razernij
Het moest een compleet Caesar-feestje worden , op 2 november. Hendriks zou namelijk die dag ook zijn boek ‘Rouw en razernij om Caesar’ ten doop houden, maar de uitgever haalde het niet. Het komt nu waarschijnlijk half november. De ondertitel van het boek is:’De wraak van het volk voor een politieke moord zonder weerga’. Het behandelt een periode van slechts vier dagen: 14, 15, 16 en 17 maart van het jaar 44 voor Christus, dat wil zeggen van de dag vòòr de moord tot en met de crematie . Hendriks’ boek leest als een spannende, beeldende reportage, met dialogen en kleine, mooie detailtekeningen. Hij maakt goed zichtbaar wat er in die dagen gebeurde. Maar de verbeelding is niet met hem op de loop gegaan. Elke zin uit zijn verhaal verantwoordt hij in een register, dat even lang is - honderd pagina’s - als de tekst van het verhaal. Wie op zo’n manier werkt schiet niet hard op. Soms bleef het bij enkele zinnen op een dag. Het kon hem niet schelen. Biografieën over Caesar eindigen doorgaans bij diens moord. Maar voor Hendriks was het vooral van belang wat er daarna gebeurde. Bij zijn leven werd Caesar al als een god vereerd. Die verering nam mythische proporties aan na zijn crematie, die plaats had op de tweede dag na zijn dood. Tot nu toe wordt algemeen gesteld dat de crematie pas op de derde dag gebeurde. Hendriks ontzenuwt dat, na bestudering van alle bronnen. De overeenkomst is duidelijk: twee dagen zit er ook tussen de dood van Jesus en diens opstanding (vergoddelijking). Al sinds zijn jonge jaren is Hendriks geïnteresseerd in godsdienst. ‘Maar ik wist al snel dat het verhaal over Jezus niet kon kloppen’. In een klein Duits tijdschrift over geschiedenis las hij destijds een stukje over ‘War Jesus Caesar’. Hij kocht het boek, en was meteen verkocht. Hij maakte de Nederlandse vertaling, en is nu samen met Van Friesland de grote Carotta-promoter in Nederland.


—————————


[ Op het Forum kunt u uw mening daarover geven, ook in het Nederlands: ]

[ forum ]

[ meer weten ]